Kundservice

Vad kan vi hjälpa dig med?

kundservice@ip-only.se

Redan fiberanslutna privat- och småföretagskunder med aktiva tjänster i våra öppna nät ska vända sig till sin tjänsteleverantör för felanmälan, frågor och support.

Kontaktinformation

IP-Onlys huvudkontor ligger på Bäverns Gränd 17 i centrala Uppsala. Karta

Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på IP-Onlys nationella webbplats

Kontaktsida
2019-06-04
|
Kategorier:

Nyheter,

Oskarshamn

Byggstatus i Kristdala

Som du tidigare fått information om har det funnits utmaningar kring byggnationen av fibernätet i Kristdala. Vi har nu fått besked från Länsstyrelsen om att verkställandetiden för projektet förlängts. Däremot avser bidraget som vi ansökt om färre antal fastigheter än vad som hela projektet avser. I och med detta kommer vi dela upp det stora originalprojektet i två etapper.

Etapp 1
Vi kommer påbörja byggnationen i etapp 1 och byggstart är planerad att ske under juni. Då området är väldigt stort till ytan, kommer vi bygga projektet sektoriserat. Det betyder att vi kommer färdigställa delområde för delområde och successivt arbeta oss vidare i projektet.

Byggnationen kommer starta på landsbygden kring Kristdala tätort, för att hämta signalen från vårt befintliga nät. Hela byggnationen beräknas pågår under 13-16 månader och driftsättning kommer ske löpande under byggnationens gång. Vi kommer återkomma löpande med aktuell information.

Etapp 2
Geografiskt och byggtekniskt är etapp 2 väldigt komplext och kostsamt och även helt beroende av etapp 1 för att få fram stamnätet, som är vårt nät som löper genom Sverige. Det är även från stamnätet som signalen kommer från, som gör att du kan surfa, titta på tv och ringa.

Under den pågående byggnationen i etapp 1 , kommer vi arbeta med att hitta och säkra en utökad finansiering för etapp 2, från såväl kommun, stat och län.

Vid frågor, vänligen besök vårt kundforum.
Nyfiken på hur det kan se ut vid en fiberutbyggnad? Kolla in vår Byggblogg!

Till startsidan